Karma Responsive WordPress Theme

Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa menetapkan 15 orang untuk menduduki Senat Dosen STPP Gowa untuk Periode 2017-2021 pada 22 Juni 2017.

Penetapan Senat ini mencabut Surat Keputusan Ketua STPP Gowa No: 589/Kpts/SM.240/4/2016 selanjutnya memberhentikan Keanggotaan Senat STPP Gowa periode 2015-2019. Berikut adalah anggota Senat STPP Gowa periode 2017-2021.

 1. Dr. Ir. Syaifuddin, MP (Ketua)
 2. Dr. Ir. Kartika Ekasari, M.Si (Sekertaris)
 3. drh. Purwanta, M.Kes
 4. Dr. Hj. Mihrani, S.Pt, MP
 5. Ir. Abd. Rahman Arinong, MP
 6. Dr. Ismaya N. R. P., SP, M.Si
 7. Dr. Muh. Taufik, S.Pt, M.Si
 8. Drs. Idris Anwar, M.Pd
 9. Ir. H. Abd. Azis H, M.Si
 10. Drs. Syamsuddin, M.Pd
 11. Ir. Muh. Amir Saade, M.Si
 12. Drs. Muh. Arby Hamire, M.Si
 13. Ir. Hermaya Rukka, M.Si
 14. Ir. Faisal Hamzah, MP
 15. Drs. Aminuddin Saade, M.Si