Karma Responsive WordPress Theme

Polbangtan memiliki visi, misi, dan tujuan yang menjadi arah pengembangan Polbangtan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi menghasilkan lulusan yang kompeten dan professional, serta berjiwa agrosociopreneurship.

Visi Polbangtan :

Yaitu menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam menyiapkan SDM pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.

Misi Polbangtan :

  1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
  2. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
  3. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
  4. Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
  5. Menjalin kemitraan dan jejaring kerja sama pendidikan; dan
  6. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

Tujuan Polbangtan yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, memiliki jiwa agrisociopreneurship, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.